STAR khai giảng khóa luyện thi vào lớp 10 | Tháng 3/2021

Mùa thi vào lớp 10...

Hơn nửa năm học lớp 9 đã đi qua, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ chính thức diễn ra. Do đó, việc học và ôn luyện của các bạn 2k6 cần được đẩy mạnh vì mùa thi vào lớp 10 đã đến rồi!

Đăng ký ngay các lớp LUYỆN THI VÀO LỚP 10 của STAR khai giảng tháng 3/2021

TOÁN CHUYÊN | PTNK – LHP – TĐN

GV. Nguyễn Tăng Vũ (PTNK)
GV. Nguyễn Tấn Phát (PTNK)
– Ôn tập các dạng bài tập chuyên Toán: Đại số, Hình học, Số học, Tổ hợp.
– Luyện giải đề thi
chuyên Toán bám sát đề chính thức của PTNK và Sở giáo dục.

TOÁN không chuyên | PTNK

GV. Nguyễn Tăng Vũ (PTNK)
GV. Nguyễn Tấn Phát (PTNK)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi môn Toán vào PTNK và các trường chuyên Tp.HCM.
– Chấm bài, sửa lỗi sai để học sinh rút kinh nghiệm.

TOÁN không chuyên | Các trường TP.HCM

GV. Bùi Thị Minh Phương (STAR)
Dành cho học viên STAR 
– Giải các bài toán hình học và đại số bám sát với nội dung mới nhất của Sở giáo dục.
– Luyện các dạng Toán ứng dụng thực tế.

TOÁN không chuyên | Các trường TP.HCM

GV. Vũ Thị Thùy (STAR)
Dành cho học viên STAR 
– Giải các bài toán hình học và đại số bám sát với nội dung mới nhất của Sở giáo dục.
– Luyện các dạng Toán ứng dụng thực tế.

ANH không chuyên | PTNK & Các trường TP.HCM

GV. Tạ Lê Minh Phước
(Thủ khoa Ngôn ngữ Anh trường ĐH KHXH&NV)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi Anh văn Không chuyên của PTNK và các trường Tp.HCM, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

ANH không chuyên | PTNK & Các trường TP.HCM

GV. Nguyễn Trọng Khiêm (Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường ĐH KHXH&NV)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi Anh văn Không chuyên của PTNK và các trường Tp.HCM, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

VĂN không chuyên | PTNK & Các trường TP.HCM

GV. Vũ Nam Thái
(PTNK)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm
– Luyện giải đề thi, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

VĂN không chuyên | PTNK & Các trường TP.HCM

GV. Vũ Nam Thái
(PTNK)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm
– Luyện giải đề thi, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.
1