08 Tháng Sáu

Đề thi Hóa học chuyên vào lớp 10 Sở Giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh 2024-2025 có đáp án chi tiết. Chiều ngày 07/06/2024, học sinh dự thi Tuyển …

08 Tháng Sáu

Đề thi toán chuyên vào lớp 10 Sở Giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh 2024-2025 có đáp án chi tiết. Chiều ngày 07/06/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh …

28 Tháng Năm
Đáp án đề Hóa Học PTNK 2024-2025
Đăng bởi:
administrator

Đề thi Hóa học chuyên vào lớp 10 PTNK 2024-2025 có đáp án chi tiết. Sáng ngày 26/05/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh 10 PTNK tham gia thi các …

27 Tháng Năm
Đáp án đề Vật Lý PTNK 2024-2025
Đăng bởi:
administrator

Đề thi Vật lý chuyên vào lớp 10 PTNK 2024-2025 có đáp án chi tiết. Sáng ngày 26/05/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh 10 PTNK tham gia thi các …

26 Tháng Năm

Đề thi toán chuyên vào lớp 10 PTNK 2024-2025 có đáp án chi tiết. Chiều ngày 26/05/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh 10 PTNK tiếp tục làm 2 môn …

25 Tháng Năm

Đề thi toán không chuyên vào lớp 10 PTNK 2024-2025 có đáp án chi tiết. Chiều ngày 25/05/2024, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường …

1 2 3 13