25 Tháng Chín

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Toán Phổ thông năng khiếu năm học 2023-2024 (2 vòng) Ngày 19/09/2023 và 21/09/2023 vừa qua PTNK đã tổ chức 2 …

19 Tháng Chín

Sáng ngày 27/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Tin học chuyên. Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức …

19 Tháng Chín

Sáng ngày 27/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Sinh học chuyên. Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức …

19 Tháng Chín

Sáng ngày 27/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Hóa học chuyên. Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức …

19 Tháng Chín

Sáng ngày 27/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Vật Lý chuyên. Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức …

19 Tháng Chín

Chiều ngày 27/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Ngữ văn chuyên. Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức …

19 Tháng Chín

Sáng ngày 27/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Tiếng Anh chuyên. Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức …

1 2 3 11