THI THỬ TUYỂN SINH 10 PTNK

Lệ phí thi: 50.000/môn/đợt

Toán Không chuyên
(Đề thi – Đáp án – Video giải đề)

Anh Không chuyên
(Đề thi – Đáp án)

Văn Không chuyên
(Đề thi – Hướng dẫn làm bài – Video hướng dẫn)

Toán chuyên
(Đề thi – Đáp án – Video giải đề)

Anh chuyên
(Đề thi – Đáp án)

Văn chuyên
(Đề thi – Hướng dẫn làm bài – Video hướng dẫn)

Lý chuyên
(Đề thi – Đáp án – Video giải đề)

Hóa chuyên
(Đề thi – Đáp án – Video giải đề)

Toán Không chuyên – Đ2
(Đề thi – Đáp án – Video giải đề)

Anh Không chuyên – Đ2
(Đề thi – Đáp án)

Văn Không chuyên – Đ2
(Đề thi – Hướng dẫn làm bài – Video hướng dẫn)

Toán chuyên – Đ2
(Đề thi – Đáp án – Video giải đề)

Anh chuyên – Đ2
(Đề thi – Đáp án)

Văn chuyên – Đ2
(Đề thi – Hướng dẫn làm bài – Video hướng dẫn)

Lý chuyên – Đ2
(Đề thi – Đáp án – Video giải đề)

Hóa chuyên – Đ2
(Đề thi – Đáp án)

Sinh chuyên – Đ2
(Đề thi – Đáp án)

Link: Điểm thi thử PTNK 2024 – Đợt 1

Link: Điểm thi thử PTNK 2024 – Đợt 2 

Trước 16/03

Đăng ký và đóng lệ phí thi ĐỢT 1 50.000/môn/đợt

Trước 22/03

Nhận phiếu dự thi.
(Thí sinh không có phiếu dự thi không được tham gia thi)

23-24/03

Thi thử ĐỢT 1 đề PTNK (Tuần 1)

30-31/03

Thi thử ĐỢT 1 đề PTNK (Tuần 2)

06-07/04

Xem Kết quả thi thử ĐỢT 1

10/04

Trao thưởng cho 08 bạn đạt tổng điểm cao nhất ĐỢT 1
(Bao gồm điểm 3 môn không chuyên và 1 môn chuyên x2)

Trước 27/04

Đăng ký và đóng lệ phí thi ĐỢT 2 50.000/môn/đợt

Trước 06/05

Nhận phiếu dự thi ĐỢT 2.
(Thí sinh không có phiếu dự thi không được tham gia thi)

04/05

Thi thử ĐỢT 2 đề PTNK các môn không chuyên

05/05

Thi thử ĐỢT 2 đề PTNK các môn CHUYÊN

12/05

Xem Kết quả thi thử ĐỢT 2

15/05

Trao thưởng cho 08 bạn đạt tổng điểm cao nhất ĐỢT 2
(Bao gồm điểm 3 môn không chuyên và 1 môn chuyên x2)