Thi thử tuyển sinh 10 PTNK 2024

THI THỬ TUYỂN SINH 10 PTNK

Lệ phí thi: 50.000/môn/đợt

Địa điểm thi Đợt 1: 140 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

Địa điểm thi Đợt 2: 16/2 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10

Trước 16/03

Đăng ký và đóng lệ phí thi ĐỢT 1 50.000/môn/đợt

Trước 22/03

Nhận phiếu dự thi.
(Thí sinh không có phiếu dự thi không được tham gia thi)

23-24/03

Thi thử ĐỢT 1 đề PTNK (Tuần 1)

30-31/03

Thi thử ĐỢT 1 đề PTNK (Tuần 2)

06-07/04

Xem Kết quả thi thử ĐỢT 1

10/04

Trao thưởng cho 08 bạn đạt tổng điểm cao nhất ĐỢT 1
(Bao gồm điểm 3 môn không chuyên và 1 môn chuyên x2)

Trước 27/04

Đăng ký và đóng lệ phí thi ĐỢT 2 50.000/môn/đợt

Trước 06/05

Nhận phiếu dự thi ĐỢT 2.
(Thí sinh không có phiếu dự thi không được tham gia thi)

04/05

Thi thử ĐỢT 2 đề PTNK các môn không chuyên

05/05

Thi thử ĐỢT 2 đề PTNK các môn CHUYÊN

12/05

Xem Kết quả thi thử ĐỢT 2

15/05

Trao thưởng cho 08 bạn đạt tổng điểm cao nhất ĐỢT 2
(Bao gồm điểm 3 môn không chuyên và 1 môn chuyên x2)

1