Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Hóa Học Sở GD TP.HCM 2024-2025

Đề thi Hóa học chuyên vào lớp 10 Sở Giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh 2024-2025 có đáp án chi tiết.

Chiều ngày 07/06/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh 10 Sở Giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh tham gia dự thi các môn thi chuyên.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Hóa học chuyên Sở GD TP.HCM năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi nhóm giáo viên và trợ giảng trung tâm STAR Education: Thầy LÊ CHÍ HÀO – Thầy ĐẶNG NGỌC THIỆN – Cô NGUYỄN DƯƠNG THÚY NGÂN – Cô CAO THỊ HÀ VY

1