Hình ảnh hoạt động

Hướng dẫn tạo email học tập

TẠO EMAIL HỌC TẬP – THAM GIA LỚP HỌC TẠI STAR

Phụ huynh học sinh vui lòng tạo 1 email mới cho học sinh để sử dụng trong suốt quá trình học tập tại STAR theo cú pháp sau:

 

Ví dụ: star.doanphuongnam.0301@gmail.com

Học sinh sẽ sử dụng email này để tham gia các lớp học tại STAR, làm và nộp bài tập trên google classroom.

Phụ huynh cũng có thể dùng email này của học sinh để xem các lớp con đang học;nhận các thông báo từ trung tâm và kiểm tra điểm bài tập.

CÁCH TẠO TÀI KHOẢN GMAIL

NẾU TRUY CẬP CLASSROOM NHƯNG KHÔNG ĐÚNG TÀI KHOẢN EMAIL

1