Uncategorized

Tra cứu kết quả học tập STAR

Hướng dẫn tra cứu

Phụ huynh học sinh tra cứu kết quả học tập tại STAR theo các bước sau đây:

Bước 1: Bấm vào mục tra cứu bên trên.

Bước 2: Nhập thông tin vào tất cả các mục sau.

* Tên học sinh: Chỉ nhập tên không dấu, không nhập cả họ và tên. Chẳng hạn Nguyễn Quốc Trường, nhập tên là “Truong”

* Khối: bấm chọn khối lớp (Ví dụ: 7)

* Khóa học: bấm chọn “HK Hè”

* Ngày sinh: bấm chọn lần lượt ngày – tháng – năm.

Bước 3: Bấm “Tìm học sinh”.

Nếu không hiển thị thì chọn lại ngày sinh 1 tháng 1

1