Uncategorized

Thời khóa biểu ONLINE năm học 2021 – 2022

Khối 5, 6 khai giảng từ 06/09/2021.

Phụ huynh liên đăng ký lớp học vui lòng liên hệ Ms. TUYẾT 089.66.555.40 hoặc 0868.733.730.

Khối 7 khai giảng từ 02/08/2021.

Phụ huynh liên đăng ký lớp học vui lòng liên hệ Ms. TRANG 0909.68.55.61

Khối 8 khai giảng từ 02/08/2021.

Phụ huynh liên đăng ký lớp học vui lòng liên hệ Ms. HỒNG 089.66.888.50

Khối 9 khai giảng từ 02/08/2021.

Phụ huynh liên đăng ký lớp học vui lòng liên hệ Ms. TUYẾT 089.66.555.40 hoặc 0868.733.730.

Khối 10 khai giảng ĐỢT 1 từ 15/07/2021.

Khai giảng 3 lớp 10TC1 – 10CĐ – 10T1B

Khối 10 khai giảng ĐỢT 2 từ 06/09/2021.

Khai giảng tất cả các lớp còn lại

Phụ huynh liên đăng ký lớp học vui lòng liên hệ Ms. TUYẾT 089.66.555.40 hoặc 0868.733.730.

Khối 11 khai giảng từ 02/08/2021.

Phụ huynh liên đăng ký lớp học vui lòng liên hệ Ms. CHÂU 089.66.888.40.

Khối 12 khai giảng từ 02/08/2021.

Phụ huynh liên đăng ký lớp học vui lòng liên hệ Ms. HÀ 089.66.888.30.

1