Uncategorized

Hướng dẫn nhận xét học sinh

Các nội dung nhận xét

(Tên lót & Tên HS) + (Thái độ tham gia lớp) + (BTVN) + (Năng lực học tập) + (Lời khuyên/định hướng/lời chúc)

(*Nhận xét có chê phải có khen, hướng tới cá nhân, xưng hô là thầy/cô và con/em/tên.)

1. Tên lót và tên học sinh

2. Thái độ tham gia lớp

– Có tham gia đầy đủ không?
– Có thường xuyên vắng không?
– Trên lớp có tập trung không?
– Có hay nói chuyện, chọc ghẹo bạn bè ko?
– Có ăn uống gây mất trật tự lớp học không?
– Có phát biểu hay làm tốt bài được giao không?

3.  Bài tập về nhà

– Có làm đầy đủ không? Thiếu bao nhiêu bài?
– Làm bài tốt hay chỉ làm qua loa?
– Đã nhắc nhở và học sinh có cải thiện chưa?
– Trình có rõ ràng không? Chữ viết thế nào?

4. Năng lực học tập, kết quả kiểm tra

– Tốt phần nào (Vd: Toán tốt Đại số/Hình học; Văn tốt phần tiếng Việt/Viết văn; ….)
– Chưa tốt phần nào (VD: cần luyện tập phần hoá hữu cơ/ vô cơ; cần nắm vững ngũ pháp hay bổ sung từ vựng….)

5. Lời khuyên/Định hướng/Lời chúc

– Học sinh luyện tập thêm phần ABC/XYZ để đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ/ tuyển sinh PTNK/ tuyển sinh 10….
– Học sinh nên làm bài cẩn thận và dành thời gian kiểm tra lại đáp án trước khi hết giờ….
– Bạn đã rất chăm chỉ và đạt kết quả tốt, mong con giữ vững phong độ và đạt kết quả tốt trong các kỳ thi sắp tới.

Sử dụng form để nhận xét

1. Tải form nhận xét

– Bấm link Form nhận xét để mở file mẫu.
– Bấm chọn “Tệp” => “Tạo bản sao” (hoặc “file” => Make a copy”) để tạo file cho riêng mình.

2. Chỉnh sửa các mẫu câu nhận xét cho phù hợp với lớp bạn

– Bấm chọn sheet “Ngân hàng nhận xét” ở góc trái để chỉnh sửa.
– Thay các câu nhận xét đang có thành các câu nhận xét phù hợp với lớp học của mình.
* Lưu ý: giữ nguyên cấu trúc (nếu có) để không ảnh hưởng đến hàm tổng hợp nhận xét cuối cùng.

3. Nhập nhập xét cho từng học sinh

– Bấm chọn sheet “Nhận xét” ở góc trái để chỉnh sửa.
– Copy Danh sách lớp dán vào cột “HỌ VÀ TÊN” (chỉ dán giá trị, không dán định dạng bằng Ctrl + Shifft + V)
– Tại cột K, L, M, N bấm vào mũi tên ở mỗi ô để chọn nhận xét tương ứng cho từng học sinh.
=> Hàm có sẵn sẽ tạo thành “Nhận xét sơ bộ” ở cột J (không chỉnh sửa cột này).

4. Chốt nhận xét cuối cùng

– Bấm “Ctrl + C” để sao chép các nhận xét cột J.
– Dán vào cột “NHẬN XÉT CUỐI CÙNG” ở cột H bằng “Ctrl + Shifft + V”.
– Chỉnh sửa nhận xét cuối cùng trong cột H (nếu muốn)

5. Dán nhận xét vào DANH SÁCH ĐIỂM DANH

Cách 1: 

– Sao chép (Ctrl + C) từ file nhận xét trên và dán nội dung (Ctrl + Shifft + V) vào DS điểm danh của lớp.
– Lưu ý khi dán xong phải kiểm tra lại các hàng có đúng tên học sinh đó không.

Cách 2:

– Tạo một trang tính mới trong Danh sách điểm danh của lớp.
– Copy toàn bộ nội dung dán vào trang tình mới đó.
– Tại cột nhật xét của DS điểm danh dùng hàm VLOOKUP để chuyển nhận xét vào DS. 
– Bôi đen cột nhận xét sau khi dùng hàm, Ctrl + C => Ctrl+Shift+V để cố định nhận xét tại DS.

 

 

1