Điểm chuẩn 2016 và số lượng tuyển sinh 2017 của các trường THPT chuyên tại Tp.HCM

ĐIỂM CHUẨN 2016 VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH 2017

TRƯỜNG PTNK – ĐHQG Tp.HCM

Cơ sở 1: 153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp.HCM.

STT

Lớp

Điểm chuẩn 2016

Số lượng tuyển sinh 2017

1

Toán

33,00

35

2

Tin (thi Tin)

28,20

20

3

Tin (thi Toán)

31,00

15

4

Vật lý (thi Lý)

28,90

25

5

Vật lý (thi Toán)

30,50

10

6

Hóa học

33,30

35

7

Sinh học (thi Sinh)

25,75

25

8

Sinh học (thi Toán)

30,00

10

9

Tiếng Anh

34,20

35

10

Ngữ văn

29,00

35

11

Không chuyên

24,5

(đã tính môn chuyên)

135

 

Cơ sở 2: Khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức (trong khuôn viên Đại học Quốc gia).

STT

Lớp

Điểm chuẩn 2017

Số lượng tuyển sinh 2018

1

Toán

25,30

35

2

Vật lý (thi Lý)

21,30

35

3

Vật lý (thi Toán)

21,50

35

4

Hóa học

22,75

35

5

Tiếng Anh

26,00

35

6

Ngữ văn

23,35

35

 

Cách xét điểm: 

Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

– 3 môn không chuyên: Toán, Ngữ văn, và Tiếng Anh.

– 7 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

—————————————————————————————–

Trường THPT chuyên LÊ HỒNG PHONG

STT

Lớp

Điểm chuẩn 2016

Số lượng tuyển sinh 2017

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

1

Tiếng Anh

39,25

40,25

105

2

Hóa học

42,50

43,50

70

3

Vật lý

37,75

38,75

70

4

Tiếng Nhật

40,00

41,00

20

5

Sinh học

40,75

41,75

35

6

Tin học

40,00

41,00

35

7

Toán

36,75

37,75

105

8

Tiếng Trung

33,00

33,00

15

9

Ngữ văn

39,50

40,50

70

10

Không chuyên

Nguyện vọng 3
26,25

Nguyện vọng 4
27,75

180

 

 

Trường THPT chuyên TRẦN ĐẠI NGHĨA

STT

Lớp

Điểm chuẩn 2016

Số lượng tuyển sinh 2017

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

1

Tiếng Anh

37,00

38,00

140

2

Hóa học

35,50

36,50

35

3

Vật lý

34,50

35,25

35

4

Sinh học

38,25

39,00

35

5

Toán

34

35,00

35

6

Ngữ văn

37,50

38,50

35

7

Không chuyên

Nguyện vọng 3
25,75

Nguyện vọng 4
26,75

90

Chú ý : 

Chỉ xét tuyển đối với những học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên và tốt nghiệp Trung học cơ sở phải đạt loại giỏi.

Song song đó, học sinh phải trải qua 4 môn thi viết gồm:

  • Ngữ văn (120 phút),
  • Toán (120 phút),
  • Ngoại ngữ (60 phút)
  • Môn chuyên với thời gian làm bài thi là 150 phút

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên của TP.HCM là tổng điểm môn Ngữ văn cộng điểm Ngoại ngữ, điểm Toán cộng điểm môn chuyên nhân 2 và cộng điểm khuyến khích nếu có.

1