STAR khai giảng khóa LUYỆN THI vào lớp 10 | Tháng 3/2022

Đăng ký ngay các lớp LUYỆN THI VÀO LỚP 10 của STAR khai giảng tháng 3/2022

CÁC LỚP LUYỆN THI CHUYÊN PTNK - LÊ HỒNG PHONG - TRẦN ĐẠI NGHĨA

TOÁN CHUYÊN | LỚP MỚI

GV. Nguyễn Phi Hùng (PTNK)
GV. Trần Tín Nhiệm (chuyên Phan Ngọc Hiển)
– Ôn tập các dạng bài tập chuyên Toán: Đại số, Hình học, Số học, Tổ hợp.
– Luyện giải đề thi
chuyên Toán bám sát đề chính thức của PTNK và Sở giáo dục.

LÝ CHUYÊN | Lớp đã học từ đầu năm

GV. Nguyễn Văn Dũng (EMASI)
– Ôn tập các kiến thức cơ bản và nâng cao bám sát với nội dung đề thi của PTNK và Sở Giáo dục TP HCM.
– Luyện tập thành thạo các kỹ năng giải đề Vật lý chuyên.

HÓA CHUYÊN | Lớp đã học từ đầu năm

GV. Lê Chí Hào (STAR)
GV. Đặng Ngọc Thiện (STAR)
– Ôn tập các chủ đề Hóa học bám sát đề thi PTNK và Sở Giáo dục TPHCM.
– Luyện giải đề và kỹ năng làm bài, được chấm sửa bài thường xuyên để rút kinh nghiệm.

SINH CHUYÊN | Lớp đã học từ đầu năm

GV. Phạm Tấn Trường
(PTNK)
– Ôn tập toàn diện kiến thức, phương pháp làm bài theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi tuyển sinh PTNK và các Sở Giáo dục TPHCM.
– Luyện giải đề và kỹ năng làm bài thi.

ANH CHUYÊN | Lớp đã học từ đầu năm

GV. Lâm Như Bảo Trân (ĐH KHXH&NV)
GV. Nguyễn Trọng Khiêm
(ĐH KHXH&NV)
– Ôn tập nền tảng các kiến thức chuyên sâu.
– Luyện giải đề thi, học sinh được chấm bài tập về nhà mỗi tuần, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

CÁC LỚP LUYỆN THI KHÔNG CHUYÊN PTNK

TOÁN không chuyên | PTNK

GV. Nguyễn Tăng Vũ (PTNK)
GV. Trần Tín Nhiệm (chuyên Phan Ngọc Hiển)
– Ôn tập các dạng bài tập chuyên Toán: Đại số, Hình học, Số học, Tổ hợp.
– Luyện giải đề thi
chuyên Toán bám sát đề chính thức của PTNK.

ANH không chuyên | PTNK

GV. Nguyễn Trọng Khiêm 
(ĐH KHXH&NV)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi Anh văn Không chuyên của PTNK, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

VĂN không chuyên | PTNK 

GV. Vũ Nam Thái
(PTNK)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm 
– Luyện giải đề thi và kỹ năng viết bài bám sát dạng đề tuyển sinh của PTNK, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

CÁC LỚP LUYỆN THI KHÔNG CHUYÊN ĐỀ SỞ GIÁO DỤC TP HCM

TOÁN không chuyên | Đề Sở

GV. Bùi Thị Minh Phương (STAR)
– Ôn tập các dạng bài tập chuyên Toán: Đại số, Hình học, Số học, Tổ hợp.
– Luyện giải đề thi
chuyên Toán bám sát đề chính thức của Sở Giáo dục TPHCM.

TOÁN không chuyên | Đề Sở

GV. Vũ Thị Thùy (STAR)
– Ôn tập các dạng bài tập chuyên Toán: Đại số, Hình học, Số học, Tổ hợp.
– Luyện giải đề thi
chuyên Toán bám sát đề chính thức của Sở Giáo dục TPHCM.

ANH không chuyên | Đề Sở

GV. Hoàng Kỳ Nam (STAR)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi Anh văn Không chuyên bám sát đề của Sở Giáo dục TP HCM, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

ANH không chuyên | Đề Sở

GV. Trương Vũ Nguyên Uyên (STAR)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi Anh văn Không chuyên bám sát đề của Sở Giáo dục TP HCM, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

VĂN không chuyên | Đề Sở 

GV. Nguyễn Thị Ngọc Sang (PTNK)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi và kỹ năng viết bài bám sát dạng đề tuyển sinh của Sở Giáo dục TPHCM, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.

VĂN không chuyên | Đề Sở 

GV. Vũ Nam Thái (PTNK)
– Ôn tập kiến thức trọng tâm.
– Luyện giải đề thi và kỹ năng viết bài bám sát dạng đề tuyển sinh của Sở Giáo dục TPHCM, học sinh được chấm bài, sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm.
1