STAR khai giảng khóa LUYỆN THI vào lớp 10 | Tháng 2/2024

Đăng ký ngay các lớp LUYỆN THI VÀO LỚP 10 của STAR khai giảng tháng 2/2024

CÁC LỚP LUYỆN THI CHUYÊN PTNK - LÊ HỒNG PHONG - TRẦN ĐẠI NGHĨA

* Yêu cầu: học sinh đã học các môn chuyên. Học sinh phải làm bài kiểm tra đầu vào tại trung tâm.

CÁC LỚP LUYỆN THI KHÔNG CHUYÊN PTNK

CÁC LỚP LUYỆN THI KHÔNG CHUYÊN ĐỀ SỞ GIÁO DỤC TP HCM

1