Hình ảnh hoạt động

Đề thi đáp án môn Sinh Chuyên PTNK 2023-2024

Sáng ngày 27/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Sinh học chuyên.

Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức môn Sinh học chuyên PTNK năm nay.

Tải tài liệu
1