Hình ảnh hoạt động

Hướng dẫn tham khảo đề NGỮ VĂN Kỳ thi Tốt nghiệp THPTQG 2023

Sáng ngày 28/06/2023, học sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPTQG môn Ngữ văn.

Dưới đây là Đáp án tham khảo đề thi Ngữ văn năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi ThS Vũ Nam Thái – Giáo viên STAR Education.


Fanpage STAR EDUCATION

Tải tài liệu
1