HỌC BỔNG STAR 2020: Học bổng 50%-100% học phí năm học

Trung tâm STAR dành tặng 40 suất học bổng học phí toàn phần và bán phần năm học 2020 – 2021 tại trung tâm STAR EDUCATION cho các bạn học viên trong và ngoài trung tâm đạt thành tích tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN – 100% học phí năm học 2020-2021

  • Học phí dành cho các bạn là THỦ KHOA môn chuyên bất kỳ tại các trường chuyên: Phổ Thông Năng Khiếu – Lê Hồng Phong – Trần Đại Nghĩa.
  • Học bổng được áp dụng cho một môn học bất kỳ tại STAR trong năm học 2020 – 2021.
  • Lưu ý: Học bổng không chuyển nhượng, không bảo lưu và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.
  • Học sinh nhận học bổng phải có tên trong danh sách trúng tuyển của một trong các trường trên.

_____

HỌC BỔNG BÁN PHẦN – 50% học phí năm học 2020-2021

  • Học phí dành cho các bạn là Á KHOA môn chuyên bất kỳ tại các trường chuyên: Phổ Thông Năng Khiếu – Lê Hồng Phong – Trần Đại Nghĩa.
  • Học bổng được áp dụng cho một môn học bất kỳ tại STAR trong năm học 2020 – 2021.
  • Lưu ý: Học bổng không chuyển nhượng, không bảo lưu và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.
  • Học sinh nhận học bổng phải có tên trong danh sách trúng tuyển của một trong các trường trên.

_____

Thông qua Quỹ học bổng, Ban Giám đốc Trung tâm STAR mong muốn tạo thêm động lực học tập cho các em học sinh để các bạn luôn có ý chí phấn đấu, phát triển bản thân, nắm vững kiến thức, luôn đạt được thành tích cao trong học tập khi học tập dưới mái trường THPT mà các bạn mơ ước.

1