Hình ảnh hoạt động

Hướng dẫn tham khảo đề Văn Không chuyên PTNK 2022-2023

Sáng ngày 05/06/2022, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Ngữ văn không chuyên.

Dưới đây là Hướng dẫn tham khảo đề thi Ngữ Văn chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi thầy VŨ NAM THÁI.

1