Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Lý chuyên PTNK năm 2022-2023

Chiều ngày 05/06/2022, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK với môn Vật lý chuyên.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Vật lý chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi thầy Nguyễn Văn Dũng.

1