Hình ảnh hoạt động

Các lớp 9 và 12 học online tháng 5, 6

TRUNG TÂM STAR THÔNG BÁO:

Do tình hình Covid-19 nên lớp 9 và 12 tạm thời chuyển sang hình thức học online qua Zoom. 

Các lớp học sẽ tiếp tục như cũ ngay khi được Sở GD cho phép đi học lại.

LỚP 9

 • Thứ 2 + Thứ 6 (19h – 21h)
 • Giáo viên: T. Vũ + T. Phát
 • ID Zoom: 885 5996 8098
 • Pass: star2021

Vào lớp ngay 

 • Thứ 4 + Thứ 7 (19h – 21h)
 • Giáo viên: C. Phương
 • ID Zoom: 821 1666 0165
 • Pass: coPhuong

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Vào lớp ngay 

 • Chủ nhật (15h – 17h)
 • Giáo viên: T. Khiêm
 • ID Zoom: 811 0944 7162
 • Pass: thayKhiem

TÀI LIỆU HỌC TẬP ANH CHUYÊN

Vào lớp ngay 

 • Thứ 2 hoặc Thứ 3 (19h – 21h)
 • Giáo viên: T. Khiêm
 • ID Zoom: 816 7642 6191
 • Pass: thayKhiem

TÀI LIỆU HỌC TẬP (Cập nhật mới nhất 11/06)

Vào lớp ngay 

 • Thứ 4 hoặc Thứ 5 (19h – 21h)
 • Giáo viên: T. Thái
 • ID Zoom: 824 9674 9800
 • Pass: thayThai

Tài liệu học tập

Vào lớp ngay 

* Nếu học sinh không vể vào phòng do số lượng tham gia phòng học lớn hơn 100 vui lòng liên hệ C. Quyên - 089 6688 870 - để được hỗ trợ.
 • Thứ 7 (18h – 21h)
 • Giáo viên: T. Dũng
 • ID Zoom: 842 2569 3370
 • Pass: thayDung

Vào lớp ngay 

lỚP 12

 • Thứ 2 (18h – 21h) – T. Kiên
  Group: Lớp 12 của thầy Kiên
  Tham gia group

 

 • Thứ 4 (18h – 21h) – T. Lữ
  ID Zoom: 914 1276 3165
  Pass: 935711
* Tối thứ 2, 3: T. Dũng (bài giống nhau)
* Tối 4, 5: T.Duy (bài giống nhau)
* Thêm một buổi tăng cường của T. Duy vào tối thứ 7
* Link zoom đưa trước các buổi học.
* Học sinh lưu ý đăng nhập bằng tên thật +lớp mới được duyệt
 • Thứ 2-3-4-5-7 (18h – 21h)

 • Thầy Dũng: Thứ 2-3 (18h – 21h)
  ID Zoom: 202 829 9761
  Pass: 12345

 • Thầy Duy: Thứ 4-5-7 (18h – 21h)
  ID Zoom: 845 592 0922
  Pass: 12345

Tham gia group “Học toán cùng Thầy Duy  Thầy Dũng

 • Thứ 5 (18h – 21h)
 • ID Zoom: 839 3686 4394
 • Pass: thayPhat

Vào lớp ngay

 • Thứ 5 (18h – 21h) – T. Ngọc
  Làm bài tập trên group “12H STAR 2021
 • Chủ nhật (15h – 17h) – T. Hào
  ID Zoom: 893 9652 1113
  Pass: hoahoc

Vào lớp ngay

 • Thứ 7 – CN (18h – 21h)
 • ID Zoom: 841 2082 8884
 • Pass: thayKhanh

Tài liệu học tập

Vào lớp ngay

 • Thứ 6 (18h – 21h)
 • ID Zoom: 820 6523 9835
 • Pass: thayQuoc

Vào lớp ngay

TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC LỚP

ID Zoom và Password sẽ được cập nhật trước giờ học ít nhất 1 tiếng. Nếu ID hoặc Pass bị lỗi vui lòng liên hệ văn phòng để được hướng dẫn theo hotline 089 6688 830 – 089 6688 870

1