Hình ảnh hoạt động

Đề thi đáp án môn Anh Không chuyên PTNK 2023-2024

Sáng ngày 26/05/2023, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Tiếng Anh không chuyên.

Dưới đây là Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh không chuyên PTNK năm nay.

Tải tài liệu
1