Thông tin liên hệ

Liên hệ với trung tâm STAR EDUCATION

Văn phòng STAR làm việc từ Thứ 2 đến Chủ nhật (trừ các ngày lễ, Tết) trong khung giờ 8h – 12h14h – 21h mỗi ngày. 

Văn phòng tuyển sinh:

Hỗ trợ học viên:

Văn phòng tuyển sinh

Cơ sở A: 16/2 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Cơ sở học tập

Cơ sở A: 16/2 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Cơ sở B: 16/8 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Cơ sở C: 16/20 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Văn phòng tuyển sinh:

Hỗ trợ học viên:

1