08KL2103 – Lê Hoàng Ngọc Khánh – 8T1

08KL2103 – Lê Hoàng Ngọc Khánh – 8T1

1