Hot News

Hướng dẫn tra cứu kết quả học tập Học viên STAR

Xem kết quả học tập của học viên STAR

Phụ huynh vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tra cứu bên duwois để xem điểm và nhận xét của giáo viên, trợ giảng về tình hình học tập của các con tại trung tâm STAR.

Xem hình ảnh hướng dẫn sau:

*Nếu không tra cứu được tên học sinh, vui lòng liên hệ văn phòng theo hotline bên dưới:

1