Hình ảnh hoạt động

Hướng dẫn tham khảo đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng ngày 07/072022, học sinh cả nước tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 với môn thi đầu tiên Ngữ văn.

Dưới đây là Hướng dẫn tham khảo đề thi Ngữ Văn năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi thầy VŨ NAM THÁI.

1