Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Vật Lý PTNK 2024-2025

Đề thi Vật lý chuyên vào lớp 10 PTNK 2024-2025 có đáp án chi tiết.

Sáng ngày 26/05/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh 10 PTNK tham gia thi các môn thi chuyên đầu tiên.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Vật lý chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi nhóm giáo viên trung tâm STAR Education: Thầy NGUYỄN VĂN DŨNG – Thầy NGUYỄN MINH DUY

Thầy Nguyễn Văn Dũng  – Giáo viên luyện thi chuyên Lý tại Trung tâm STAR EDUCATION có một vài nhận xét về đề thi Vật lý chuyên PTNK 2024 như sau:

“Đề năm nay khiến học sinh bất ngờ khi không có câu hỏi phần nhiệt học. Thay vào đó, đề thi lại có câu hỏi liên quan đến ròng rọc, một dạng câu hỏi đã rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại. Các câu hỏi trong đề gần như đều liên quan đến các tình huống thực tế và khai thác tối đa các hiện tượng vật lý.

Cụ thể:

Câu 1: Mang yếu tố bất ngờ, nhưng nếu chú ý, học sinh có thể xử lý tốt câu này.

Câu 2: Liên quan đến lực đẩy Archimedes, các phần của câu này vừa sức để học sinh có thể giải quyết. Riêng phần c, học sinh cần tư duy cẩn thận hơn và tính lại mực chất lỏng sau khi thay đổi, từ đó mới so sánh được chênh lệch giữa mức chất lỏng và mức dầu.

Câu 3: Liên quan đến kiến thức điện học, cụ thể là sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) theo hiệu điện thế (U) nhưng theo đường cong. Câu này khai thác kỹ năng đọc đồ thị của học sinh và các tính chất của mạch nối tiếp và mạch song song.

Câu 4: Liên quan đến kiến thức quang học. Đây là một câu rất hay về hiện tượng vật lý, kết hợp một chút toán học. Nhìn chung, đây là câu khó nhất trong đề. Để xử lý câu này, học sinh cần hình dung và tưởng tượng được việc xoay khối lăng trụ và khối lăng trụ nội tiếp đường tròn.

1