Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Hóa Học PTNK 2024-2025

Đề thi Hóa học chuyên vào lớp 10 PTNK 2024-2025 có đáp án chi tiết.

Sáng ngày 26/05/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh 10 PTNK tham gia thi các môn thi chuyên đầu tiên.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Hóa học chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi nhóm giáo viên và trợ giảng trung tâm STAR Education: Thầy LÊ CHÍ HÀO – Thầy ĐẶNG NGỌC THIỆN – Cô NGUYỄN DƯƠNG THÚY NGÂN – Cô CAO THỊ HÀ VY – Cô NGUYỄN TRẦN HÀ PHƯƠNG

1