Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Toán chuyên PTNK 2022-2023

Sáng ngày 06/06/2022, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Toán chuyên

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Toán chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm STAR.

Thầy NGUYỄN TẤN PHÁT – NGUYỄN THÁI HƯNG – NGUYỄN THỦY TIÊN – VÕ HOÀNG THÀNH – PHẠM NGUYỄN MẠNH – NGUYỄN MẠC NAM TRUNG.

1