Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Anh chuyên PTNK năm 2022-2023

Chiều ngày 05/06/2022, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK với môn Tiếng Anh chuyên.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Tiếng Anh chuyên PTNK năm nay.

Đáp án tham khảo thực hiện bởi đội ngũ Giáo viên và Trợ giảng trung tâm STAR: HOÀNG KỲ NAM – TRƯƠNG VŨ NGUYÊN UYÊN – QUÁCH YẾN NGÂN

1