Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Anh văn Không Chuyên PTNK 2024-2025

Đề thi Anh văn không chuyên vào lớp 10 PTNK 2024-2025 có đáp án chi tiết.

Sáng ngày 25/05/2024, học sinh dự thi Tuyển sinh 10 PTNK tham gia thi các môn thi không chuyên đầu tiên.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Anh không chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi nhóm giáo viên và trợ giảng trung tâm STAR Education: Thầy Nguyễn Trọng Khiêm – Thầy Hoàng Kỳ Nam – Thầy Trần Quảng Tuyền – Cô Trương Vũ Nguyên Uyên – Cô Hồ Thị Khánh Phương – Cô Quách Yến Ngân – Thầy Lê Quang Ấn – Cô Nguyễn Thị Thu Ngân 

Tải tài liệu
1