Hình ảnh hoạt động

Đề thi môn Văn không chuyên PTNK 2021 – 2022

Sáng ngày 30/5/2021, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK ngày thi cuối cùng với môn Ngữ văn không chuyên.

Dưới đây là đề thi năm nay.

Xem thêm

1