Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Toán không chuyên PTNK 2021-2022

Đề thi toán không chuyên vào lớp 10 PTNK 2021-2022 có đáp án chi tiết.

Sáng ngày 29/5/2021, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK với môn không chuyên đầu tiên là môn Toán.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Toán không chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm STAR: Thầy NGUYỄN TĂNG VŨ – Thầy NGUYỄN TẤN PHÁT – Cô BÙI THỊ MINH PHƯƠNG – NGUYỄN CÔNG THÀNH – TRẦN TÍN NHIỆM – CHÂU CẨM TRIỀU – LÊ QUỐC ANH

Nhận xét về đề thi Toán không chuyên năm nay, Thầy Nguyễn Tấn Phát – Giáo viên Toán trung tâm STAR EDUCATION – GV Toán PTNK cho rằng:

“Đề năm nay nhìn chung nhẹ nhàng. Nội dung đề không thay đổi nhiều so với các năm trước. Năm nay bài hệ phương trình được thay bằng bài hàm số khá đơn giản. Những câu tôi đánh giá đơn giản là câu 1a, câu 2, câu 3a và câu 5a. Những câu phân loại cao hơn là 1b, 3b, 4, 5b và 5c (hai ý đầu), câu khó là ý cuối câu 5c. Với đề này, các bạn làm chắc tay có thể lấy mức quanh 7 điểm. Với điểm 8, 9 thì cần sự cẩn thận và làm tốt câu 4, 5b. Điểm 10 tương đối khó vì phải giải quyết trọn vẹn bài hình. Tôi nghĩ năm nay phổ điểm môn Toán chung sẽ khá cao, phần lớn điểm sẽ từ 6 – 8 điểm.”

1