Hình ảnh hoạt động

Đáp án đề Hóa chuyên PTNK năm 2021 – 2022

Chiều ngày 26/5/2021, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK với môn Hóa chuyên.

Dưới đây là đề và đáp án tham khảo môn thi Hóa chuyên PTNK năm nay.

Đáp án được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm STAR.

Thầy LÊ CHÍ HÀO – Thầy ĐẶNG NGỌC THIỆN – Cô CAO THỊ HÀ VY – PHAN ĐẶNG THẢO NGUYÊN – LÊ QUỐC ANH

Xem thêm

1