Hình ảnh hoạt động

Đáp án Tiếng Anh không chuyên PTNK 2021 – 2022

Chiều ngày 29/5/2021, học sinh TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 trường PTNK môn Tiếng Anh không chuyên.

Dưới đây là đề thi và đáp án được thực hiện bởi STAR TEAM.

Nguồn đề: Nhóm Học sinh Tp. Hồ Chí Minh

Xem thêm

1